p l a s t i k a   k r b y / k a m n a   s k l o   n á d o b y   s v ě t l a   n a p a j e d l a   c e n y  d o  s o u t ě ž í   n á v r h y   s t u d i o   k o n t a k t

M i l a n   E x n e r
n a r o z e n :
 8. 4. 1948
s t u d i a :
1963 – 1967 SPŠK Bechyně
v ý s t a v y :
1973 – Vlašim
1976 – Nymburk, Papyrus
1981 – Poděbrady, Lázně
1985 – Bechyně
1987 – Praha, Středočeská galerie
           Kandern, SRN
1988 – Dílo Praha
1993 – Český Krumlov, Kaplanka
1994 – Liberec, Neptun
           Zlín, Helix
1995 – Praha, gal. Bydlení
           Poděbrady, gal. Klub
2002 – Kersko, Lesní atelier Kuba
           Liberec, Studna
2004 – Praha, Chodovská tvrz
2005 – Olomouc, Rubikon
2008 – Poděbrady, Polabské muzeum
ú č a s t   n a   v ý s t a v á c h :
1976 – 1987 výstavy ART Centra Praha – Mnichov, Frankfurt
1989 – 100 let SPŠK Bechyně
1986 – 1989 Praha, oborové výstavy – Keramono
1991 – oborová výstava keramiků – Praha, Bratislava
1993 – Roselare, Belgie
1994 – Karlsruhe – zemská výstava
1997 – 1998 Český Krumlov, mezinárodní výstava keramické tvorby
1998 – Týn nad Vltavou, Vltavotýnské dvorky
1999 – 2011 Poděbrady gal. Ludvíka Kuby
2010 – Praha, gal. Deset, sdružení výtvarných umělců
2011 – Týn nad Vltavou – Vltavotýnské dvorky


r e a l i z a c e :
1985 – Jilemnice – Kulturní dům, Schöneck u Hanau – soukromá rezidence
1986 – Lázně Poděbrady
1987 – Mnichov , soukromá rezidence
1988 – Zábřeh na Moravě, MÚ
1989 – Lázně Poděbrady
1993 – Poděbrady, Česká pojišťovna
1995 – Červený Kostelec, Hospic
1996 – Poděbrady, Hotelová škola
2000 – Praha, sbírka manž. Kváčových, Česká keramika na přelomu tisíciletí
2004 – Poděbrady, Českobratrská církev evangelická
2006 – Poděbrady, plastika „Srdce“ lázeňský park
2007 – Poděbrady, Církev Bratrská – „Jákobův žebřík“
o c e n ě n í :
1981 – 1. cena za nejlepší výrobek v oboru keramika (soutěž ÚLUV a SČVD)
1986 – 1. cena za nejlepší výrobek v oboru keramika
s y m p o z i u m :
1998 – Pultuzsk, Polsko
s o u k r o m é   s b í r k y :
Německo, Francie, Rakousko, Slovensko, Belgie, Švédsko, Holandsko, USA,
Česká republika