p l a s t i k a   k r b y / k a m n a   s k l o   n á d o b y   s v ě t l a   n a p a j e d l a   c e n y  d o  s o u t ě ž í   n á v r h y   s t u d i o   k o n t a k t

D e s i g n   s t u d i o   e x n e r
se zabývá návrhy a realizací objektů do exteriéru i interiéru. Studio má zkušenost i s realizací interiéru samotného.


a u t o ř i :
M i l a n   E x n e r
M g r . A .   D a v i d   E x n e r

Klikněte na jména pro reference autorů.